Pandemija usporava utrku energetske efikasnosti

Očekuje se da će ove godine zabilježiti najslabiji napredak u posljednjih deset godina, stvarajući dodatne izazove svijetu postizanju međunarodnih klimatskih ciljeva, objavila je Međunarodna energetska agencija (IEA) u novom izvještaju od četvrtka.  
Pad investicija i ekonomska kriza značajno su usporili napredak u energetskoj efikasnosti ove godine, na polovinu stope poboljšanja viđenih u prethodne dvije godine, navodi IEA u svom izvještaju o energetskoj efikasnosti 2020.
Očekuje se da će se globalni intenzitet primarne energije, ključni pokazatelj koliko efikasno svjetska ekonomska aktivnost koristi energiju, poboljšati za manje od 1 posto u 2020. godini, što je najslabija stopa od 2010. godine, navodi se u izvještaju. Ta je stopa znatno ispod one koja je potrebna za uspješno rješavanje klimatskih promjena i smanjenje zagađenja zraka, rekla je IEA.
Prema projekcijama agencije, očekuje se da će energetska efikasnost donijeti više od 40 posto smanjenja emisija stakleničkih plinova povezanih s energijom u narednih 20 godina u IEA-inom scenariju održivog razvoja.
Niža ulaganja u energetski efikasne zgrade i manje prodaje novih automobila usred ekonomske krize dodatno pogoršavaju polagani napredak u energetskoj efikasnosti ove godine, napomenula je pariska agencija.
Globalno gledano, ulaganja u energetsku efikasnost ove su godine u padu za 9 posto.
Sljedeće tri godine bit će kritično razdoblje u kojem svijet ima priliku preokrenuti trend usporavanja poboljšanja energetske efikasnosti, rekla je IEA.
"Za vlade koje se ozbiljno bave povećanjem energetske efikasnosti, lakmusov test bit će količina resursa koju mu posvete u svojim paketima ekonomskog oporavka, gdje mjere efikasnosti mogu pomoći u pokretanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta," Fatih Birol, izvršni direktor IEA, kaže se u izjavi.
„Energetska efikasnost trebala bi biti na vrhu liste obaveza za vlade koje teže održivom oporavku - to je mašina za zapošljavanje, pokreće ekonomsku aktivnost, štedi novac potrošača, modernizuje vitalnu infrastrukturu i smanjuje emisije. Nema izgovora da se iza toga ne stavi mnogo više resursa ”, dodao je Birol.


Vrijeme objavljivanja: Dec-09-2020